MIGRENE

 

Migrene er noe jeg ofte får henvendelser på.  Jeg erfarer at akupunktur her har god effekt, og er en av de lidelsene som det har vært gjort mye forskning på når det gjelder akupunktureffekt.
 
En god utredning og kartlegging av triggerfaktorer er viktig for alle som plages med migrene. Kan vi klare å redusere noen av de negative faktorene?
 
Det første målet ved akupunkturbehandling er å se sjeldnere anfall og/eller mindre intensitet og varighet i anfallene. Å se bedre effekt på smertestillende medisiner er også noe som jeg får en del tilbakemeldinger på tidlig i behandlingsforløpet. 
 
Akupunktur kan kombineres med standard medikamentell behandling av migrene. Endringer av medisinering skjer alltid i et samarbeid mellom lege og pasient.
 
Behandling 1-2 ganger i uka i starten er vanlig frekvens, litt avhengig av hvor plaget man er og hva som er praktisk ok for pasienten å få til. 
 
Det er viktig at du har hatt en grundig utredning hos din lege før vi evt. starter behandling. Jeg oppfordrer alltid pasienten til å informere sin lege om bruk av akupunktur
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • x